http://xetaivachuyendung.com/san-pham/xe-tai-camc.aspx
Address: No.118 HongQi South Road,Maanshan Economic & Technological Development Zone,Maanshan,Anhui,P.R.China

Website: http://xetaivachuyendung.com/san-pham/xe-tai-camc.aspx

http://xetaivachuyendung.com/san-pham/xe-tai-faw.aspx
China FAW Group Import & Export Corporation
Address: No.3025, Dongfeng Street, Changchun, P.R.China
Post Code: 130011
FAX: +86-431-87614780

Website: http://xetaivachuyendung.com/san-pham/xe-tai-faw.aspx

http://xetaivachuyendung.com/san-pham/xe-tai-hoa-mai.aspx
CÔNG TY TNHH Ô TÔ HOA MAI
Địa chỉ: Km34 + 500 Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
Tel: (084) 031.3902288 - 031.2215835       Fax: (084) 031.3672888
Email: otohoamai@gmail.com

Website: http://xetaivachuyendung.com/san-pham/xe-tai-hoa-mai.aspx

http://xetaivachuyendung.com
Trụ sở chính: Nhà máy ô tô Giải Phóng
Địa chỉ          : Khu kinh tế Cửa Khẩu, Thanh Thủy, Vị Xuyên, Hà Giang
Điện Thoại   : (+84 – 219) 3882204
Fax                 : (+84 – 219) 3882121

Website: http://xetaivachuyendung.com

http://xetaivachuyendung.com/san-pham/xe-tai-dongfeng-hoang-huy.aspx
DONGFENG COMMERCIAL VEHICLE COMPANY LIMITED
No 2 Checheng Road Zhangwan District Shiyan City Hubei Province DRC

Website: http://xetaivachuyendung.com/san-pham/xe-tai-dongfeng-hoang-huy.aspx

http://xetaivachuyendung.com/san-pham/xe-tai-howo.aspx
China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd.
Add.: No.186 West Jingshi Road, Huaiyin District, Jinan City, Shandong Province, China

Website: http://xetaivachuyendung.com/san-pham/xe-tai-howo.aspx

Tổng số: 6 mục - Trang: 01 / 1