Vinh danh 70 Bí thư Chi bộ xuất sắc ngành GTVT

Thay mặt Ban Cán sự đảng, Đảng bộ Bộ GTVT, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT ôn lại truyền thống lịch sử của Ngành GTVT

Thay mặt Ban Cán sự đảng, Đảng bộ Bộ GTVT, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT ôn lại truyền thống lịch sử của Ngành GTVT, đặc biệt là sự lớn mạnh của tổ chức Đảng.

Đồng chí cho biết: Song hành 70 năm qua cùng với tổ chức chính quyền, tổ chức Đảng của Đảng bộ Bộ GTVT - từ một Chi bộ đảng đầu tiên được thành lập, gồm 3 đảng viên, trải qua gần 70 năm xây dựng và phát triển, các tổ chức Đảng của Bộ GTVT đã phát triển lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, không ngừng phát triển, luôn làm tròn trách nhiệm và xứng đáng là hạt nhân chính trị ở cơ quan đầu não Ngành GTVT.

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cũng nhấn mạnh: Việc tổ chức vinh danh 70 bí thư chi bộ xuất sắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành GTVT chính là sự cụ thể hóa sáng tạo trong việc thực hiện các chủ trương của Trung ương về tổ chức xây dựng Đảng, trong đó, việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Nghị quyết 01-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương gắn với việc triển khai Chỉ thị 03 CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, trong thời điểm toàn Đảng tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TƯ4 (Khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, việc vinh danh sẽ góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực; khuyến khích phát triển những mặt tích cực, những gương điển hình tiên tiến; nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

Tại hội nghị này, 70 bí thư chi bộ xuất sắc đã đóng góp một phần trong sự phát triển lớn mạnh của ngành GTVT được vinh danh; đó là những tấm gương Bí thư chi bộ tiêu biểu về đạo đức, lối sống, về tinh thần trách nhiệm trong công tác, trong lao động và sản xuất kinh doanh; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; năng động, sáng tạo, tâm huyết với nhiệm vụ được giao, có đóng góp quan trọng vào những thành tích chung của ngành GTVT. Nhiều bí thư chi bộ đã lãnh đạo đơn vị nhiều năm liên tục hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ chính trị. Nhiều đồng chí tham mưu, đề xuất về ứng dụng thiết bị công nghệ tiên tiến trên thế giới để triển khai áp dụng tại đơn vị, mang lại hiệu quả kinh tế cao, đảm bảo an toàn lao động. Nhiều bí thư chi bộ bám sát chỉ đạo của đảng ủy cấp trên, tìm hiểu và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể để làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, đồng thời đề xuất các giải pháp thiết thực, giúp cán bộ, đảng viên, người lao động có chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây là những bí thư chi bộ nhiều năm liền là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lãnh đạo các chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, có nhiều đóng góp quan trọng vào việc triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng các đảng bộ, chi bộ trong ngành GTVT.

“Với các bí thư chi bộ, đây là niềm vinh dự nhưng cũng là sự nhắc nhở các đồng chí nỗ lực hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình. Các bí thư chi bộ xuất sắc cần thường xuyên đổi mới cách nghĩ, cách làm, phát huy dân chủ, tìm tòi những giải pháp mới và tập trung cho việc thực hiện nhiệm vụ, những khâu đột phá để nhanh chóng tạo ra sự phát triển mới của cơ quan, đơn vị”, đồng chí Bí thư Đảng ủy Nguyễn Ngọc Đông nhấn mạnh.

Tại buổi vinh danh, thay mặt cho 70 gương mặt bí thư chi bộ xuất sắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước ngành GTVT, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Phượng, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Cảng Hàng không Liên Khương thuộc Đảng bộ Tổng công ty Cảng Hàng không VN xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo Ban cán sự đảng  và Đảng ủy bộ GTVT đã tạo điều kiện cho 70 đồng chí Bí thư Chi bộ được vinh dự về đây tham dự Lễ vinh danh hôm nay.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Phượng cũng khẳng định, hệ thống giao thông Việt Nam từ chỗ biệt lập, manh mún, giờ đây đã có thể tự tin kết nối với khu vực và thế giới, thậm chí nhiều lĩnh vực còn có mức độ tăng trưởng hàng đầu như lĩnh vực hàng không.

 

“Chúng tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng, có được những thành công trên phải kể đến vai trò lãnh đạo của các tổ chức Đảng trong Ngành GTVT qua các thời kỳ, sự  phối hợp với chặt chẽ giữa Ban Cán sự đảng, Đảng ủy Bộ GTVT trong những năm vừa qua, đã cụ thể hóa và triển khai tổ chức thực hiện tốt các chương  trình hành động của Bộ về lĩnh vực GTVT, sự Chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đặc biệt là vai trò của các chi bộ Đảng trong Đảng bộ bộ GTVT trong việc triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nghị quyết của Đảng, Chính phủ, phương hướng, nhiệm vụ của các Đảng bộ, chi bộ”, đồng chí Phượng nói.

Đồng thời, thay mặt cho các đồng chí Bí thư chi bộ xuất sắc, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Phượng cũng khẳng định: Phát huy truyền thống 70 năm đi trước mở đường, chúng tôi luôn thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” gắn với việc tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XII.

“Từ đó, chúng tôi xin hứa với Ban cán sự Đảng , Đảng ủy bộ giao thông vận tải luôn luôn nâng cao năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ đúng với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết chỉ thị cuả cấp trên và sát với điều kiện thực tế. xác định tốt mục tiêu, phương hướng và những giải pháp đúng đắn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của chi bộ; Nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng của chi bộ; Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Nghị quyết 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan TW là nền tảng thực hiện có hiệu quả tính chiến đấu của chi bộ; Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể và quần chúng; Phát huy vai trò cấp ủy, bí thư chi bộ đối với hoạt động của chi bộ và sinh hoạt chi bộ”, đồng chí Hồng Phượng khẳng định.

Buổi vinh danh còn là kênh đánh giá khách quan, chính xác các Bí thư chi bộ

Phát biểu chỉ đạo tại lễ vinh danh, thay mặt Ban Cán sự đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, đồng chí Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng chúc mừng và biểu dương và chia sẻ với những đóng góp của các cơ quan, đơn vị nói chung, của các đồng chí bí thư chi bộ tiêu biểu nói riêng được tuyên dương.

Đồng thời, Bộ trưởng hoan nghênh Đảng ủy Bộ đã phối hợp với Ban Cán sự tổ chức bình chọn và tuyên dương các bí thư chi bộ tiêu biểu. Qua đó quan tâm, động viên, hướng về cơ sở, đồng thời giúp đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, nhân rộng điển hình, gương người tốt, việc tốt, khích lệ, động viên các bí thư chi bộ trong toàn Ngành tiếp tục cống hiến, phấn đấu, góp phần xây dựng và phát triển tổ chức trong các doanh nghiệp.

“Với các đồng chí bí thư chi bộ, đây là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm nhắc nhở các đồng chí nỗ lực hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình. Các bí thư chi bộ xuất sắc cần thường xuyên đổi mới cách nghĩ, cách làm, phát huy dân chủ, tìm tòi những giải pháp mới và tập trung mọi nguồn lực cho việc thực hiện nhiệm vụ, những khâu đột phá để nhanh chóng tạo ra sự phát triển mới của đơn vị và không ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo trong tiên phong gương mẫu của đảng viên trong chi bộ”, đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng Bộ GTVT chỉ đạo.

“Trong thời gian qua, Ngành GTVT cũng đạt được nhiều thành tựu, trong đó có sự nỗ lực rất lớn của các đồng chí Bí thư chi bộ, tuy nhiên so với yêu cầu của Đảng, Chính phủ và nhân dân cùng với chính yêu cầu của bản thân chúng ta thì còn rất nhiều nhiệm vụ khó khăn ở phía trước. Đó là việc tiếp tục đầu tư nhanh kết cấu hạ tầng giao thông; đổi mới cơ chế quản lý, cải cách cơ chế, thủ tục hành chính, đổi mới, CPH doanh nghiệp, kiểm soát tải trọng xe, kiềm chế TNGT… đòi hỏi vai trò các chi bộ trong toàn Đảng bộ và vai trò hạt nhân của từng đồng chí Bí thư”

 Mong rằng, sự vinh danh ngày hôm nay là tiền đề để các đồng chí phát huy, phát triển ở đơn vị mình. Tùy ngành, lĩnh vực mà đưa ra các giải pháp, biện pháp, chủ trương hành động cho đúng, không rập khuôn máy móc để phát huy được tốt nhất.

Các đồng chí Bí thư luôn phải phát huy tốt vai trò Bí thư là hạt nhân lãnh đạo, xây dựng tinh thần đoàn kết, quy tụ quần chúng thành sức mạnh. Các chi bộ thuộc các cơ quan tham mưu phải đề xuất để Ngành có các chính sách đột phá; đi trước mở đường phải đi nhanh, đi đúng theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.

70 đồng chí phải là tấm gương trong chính các đơn vị  của mình và xứng đáng là tấm gương để các đơn vị khác noi theo. Công tác chuyên môn và công tác xây dựng Đảng phải luôn song hành cùng phát triển, không được coi trọng bên nào, không được khiếm khuyết bên nào.

Cuối cùng, qua buổi vinh danh, đồng chí Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc sự quan tâm, chỉ đạo, động viên kịp thời của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đối với công tác Đảng của ngành GTVT.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng bày tỏ sự trân trọng sáng kiến của Đảng ủy Bộ GTVT đã tổ chức bầu chọn và vinh danh 70 đồng chí Bí thư chi bộ một cách khách quan, chính xác, đồng thời yêu cầu tổ chức vinh danh hàng năm, như một kênh đánh giá các đồng chí Bí thư Chi bộ, các chi bộ xuất sắc từ các tổ chức cơ sở đảng.

“70 đồng chí là 70 bông hoa đẹp chào mừng 70 năm ngày truyền thống Ngành GTVT và hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc sắp tới cũng như các ngày lễ lớn của đất nước”, đồng chí Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng nhấn mạnh.


Tham gia bình luận facebook


Bài viết khác:

Khí CO từ ôtô gây chết người như thế nào?

Giao thông Việt Nam không khác gì một trận bóng

Can-Am Spyder F3S 2015 đầu tiên ở Việt Nam

Bentley GT Speed lấy cảm hứng từ máy bay trình diễn

Nguyên nhân khiến động cơ ôtô nhanh xuống cấp

Đỗ xe tải song song siêu nhất thế giới

Honda Fit 2016 giá từ 15.800 USD tại Mỹ

Bugatti EB112 - siêu sedan hàng hiếm

Rollo concept - môtô 'siêu vòng ba'

Xế độ BMW Z4 Rowen đầu tiên ở Sài Gòn

Kia Morning 'nhái' ở Trung Quốc giá 5.000 USD

O/D - chức năng ít biết trên xe số tự động

Toyota Corolla - bán chạy nhất nhưng nhàm nhất

Sai lầm chết người khi chuyển làn trên cao tốc

Công nghệ đèn pha hướng theo mắt người lái